Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

ZO SZCH Brestov

Úvod

                                                                           

_____________________________________________________________________________________

     Vítajte na  stránke ZO SZCH Brestov.

V našej obci pred niekoľkymi rokmi už bola chovateľská organizácia na veľmi dobrej urovni.Ale postupom času z nej odchádzali chovatelia pre rôzné príčiny.Či už pracovali mimo svojho bydliska alebo pre čoraz vyššie ceny krmív.

   Členovia novozaloženej organizácie sa stretli 12.januára 2014 na Obecnom úrade v Brestove kde počtom členov 21 odhlasovali vznik organizácie.Trvalo to ešte ďalšie tri mesiace aby RR SZCH konečne oficiálne schválila organizáciu ako riadného člena zväzu.

  V roku svojho vzniku usporiadame pri príležitosti kultúrno spoločenského podujatia propagačnú výstavu drobných hospodárskych zvierat kde chceme spropagovať svoje chovy a povzbudiť ďalších zaujemcov o členstvo vo zväze aby nezaniklo to krásne s čím žili a čomu sa venovali naši predkovia.

 K dnešnemu dňu ma organizácia 22 členov z toho 8 mladých chovateľov.Hoci sme mladá organizácia väčšina z chovateľov ma už za sebou niekoľko ocenení z rôznych podujatí a chovateľských akcii.

                      Výbor ZO SZCH Brestov.

 

 

 

                                                                                       

                                                 


       

 

             Členovia ZO SZCH Brestov na VČS dňa 17.januára 2016.


                         Tabuľka evidencie počtu členov za každú ZO SZCH a OV SZCH musí byť zaslaná do 15.3.2016 na S RR SZCH.


          Členské príspevky sa odvádzajú na S RR SZCH do 15. marca 2016.


    

TOPlist